Følg oss på facebook
Basse in English

Ord og uttrykk

Ulike uttrykk og basse-fraser er avhengig av tids- og stedstilknytning. Tips oss hvis du har flere vendinger på lur.  Her er noen ord og uttrykk som har gått igjen i gjennom bassehistorien:

Avlevegring
Ingenting med reproduksjonsfrykt å gjøre, men:  Vegring mot avlevering. Vippe-ego.

Blakka
Når en er blakka, har man ingen flere poeng å gå på. Man er ute av spillet. Eks. “Blakka på tre’ern”: Spilleren går ut når han har fått tre prikker. (Uttrykket er sjeldenere brukt utover 2000-tallet).

Blakkarute
Hvis man sparker bassen i ei daurute og man går ut av spillet uansett hvor mange prikker man har fra før, kalles ruta ei blakkarute. Man blir blakka.

Bækkerta
Beksømstøvler. Ulovlig fottøy ifølge noen bassefantaster.

Dalert
Slapt skudd.

Daurute
Ruta som er igjen etter en spiller har gått ut av spillet. Treffer bassen ruta, er den som sist berørte bassen ute av spillet. Det er også noen som spiller med at daurute gir 1 prikk. Strek-regelen gjelder også daurute.

Dømming
Flertallet bestemmer. Spillere som har gått ut kan fremdeles være meddommere.

Eggrute
Dårlig opptegnet rute. Eggrute tillates innenfor visse grenser.

Enringsbasse
Smultring av oppklipte ringer fra sykkelslange

Finale
Spilles når bare to spillere gjenstår. Annenhvert opplegg til en vinner kåret. Gjenlegg gjelder ikke.

Frirute
Hvis man ikke spiller med dauruter (s.d.), kalles ruta ei frirute. Ingenting skjer hvis bassen lander i ruta.

Gampebasse
Mindre teknisk vakker spilleform.

Gjenlegg ved sørv
Målet anulleres hvis mottakeren av sørven spiller bassen direkte tilbake og skårer i sørverens rute, uten at bassen har vært innom en tredje spiller (eller oppleggeren selv) først. Dette kalles da gjenlegg. Hvis bassen treffer en av oppleggerens kroppsdeler og så lander i ruta, dømmes prikk på vanlig måte.

Hands
Forsettelig berøring av bassen med arm eller hånd; viljehands. Hands fører til straffe, som tas av den som sist berørte bassen før handsen. Hvis bassen faller i synderens rute umiddelbart etter handsen, regnes dette som mål og det tas ingen straffe. Det er også vanlig og omtale straffe som hands; “Eksekutøren tar en hands”.

Hang / henge
Uttrykk for scoring. -Hang’en? (Hang bassen?) = Var den inne?

Hoftehøyde
En variant av knehøyde.

Høyt spark
Høye spark til fare for andre spillere er forbudt. Nytt opplegg.

Knallert
Hardt skudd. Smash.

Knehøyde
Serve/opplegg må være i knehøyde på et punkt i oppleggets bane, ellers er det ikke en godkjent start på spillet.

Knyting
Teknikken for å binde sammen bassen krever øvelse. Det er viktig at bassen ikke blir for løs.

Lagbasse
Varianter av bassespill. Les “Basse-ein trøndersport” eller Varianter for detaljer.

Legge inn
Å legge inn bassen betyr å legge bassen inn i ruta, å score mål.

Midtrute
Den mest heftige ruta, fordi man er involvert i spillet hele tida.

Mål
Godkjent scoring. Prikk. Det er mål kun når hele bassen treffer ruta innenfor streken. Tvilstilfeller dømmes som regel til strek.

Nettbasse
En variant av bassespill. To lag spiller mot hverandre. Her gjelder egne regler.
Les Varianter.

Ommert
Opplegget tas på ny. F.eks. hvis serven ikke har vært i knehøyde.

Oppen
En slags siste sjanse for de som har blitt blakka. Les “Basse-ein trøndersport” for detaljer om oppen. (Uttrykket sjeldnere brukt utover 2000-tallet).

Opplegg (sørv)
Bassen settes i spill ved opplegg. Opplegget utføres av den som plukker opp bassen etter at den har truffet bakken. Sørv tas som regel i fra egen rute, men det er lov å sørve fra utafor ruta (men ikke gå inni andres rute). Oppleggeren slipper bassen fra hånda og sørver med kun ett tilslag. Opplegget må ikke være for lavt, men være minst i knehøyde. For lav sørv kan påklages. Da tas sørven på nytt. Det gjør ingenting om en annen spiller tar sørven på nytt.

Potte
Bassens sitter fast mellom lårene, i munnen eller andre hulrom. I noen bassemiljø annulleres mål skåret direkte fra potte. (Uttrykket sjeldnere brukt utover 2000-tallet).

Prikk
Et minuspoeng. Hvis en spiller får et godkjent mål imot seg, får han en prikk. Hvor mange prikker en spiller kan få før man er ute, bestemmes før spillet starter.

Påskjøt
Mål annulleres hvis opplegget er påskjøt, dvs. et knallhardt skudd går via mottakeren ned i hans rute. (Regel hentet fra VM i basse, 1986. Vi tror det betyr at sørven ikke bør være for hard eller vanskelig).
(Uttrykket sjeldnere brukt utover 2000-tallet).

Ring
Se Rute. Sykkelslangen klippes ogå opp i flere ringer når man lager en basse.

Ringerunde
Se Strekerunde.

Rute
Sirkelen på bakken som hver deltaker skal forsvare. Ca. 1 – 1,5 meter i diameter. Mål blir annullert hvis det blir tråkket i ruta til den det scores mot. Er det rart at en sirkel blir kalt rute, syns du? Vel, en boksering er da firkanta…

Rykking/rotering
Etter et godkjent mål rykker alle spillerne én rute med klokka. Hensikten er å få rullert på midtruteplassen eller de mest krevende rutene.

Scoring
Godkjent mål. Det er mål kun når hele bassen treffer ruta innenfor streken. Tvilstilfeller dømmes som regel til strek.

Serve / sørv
Se opplegg.

Smash
Hardt skudd. Se knallert.

Stamp
Nedadgående fotbevegelse der bassen treffes, eller søkes truffet med fotens underside. Forbudt i nærheten av en annen spiller. Mål annulleres hvis det skåres ved stamping. Nytt opplegg. Se illustrasjon her.

Status
Hver spiller oppgir antall prikker. Gjøres flere ganger i løpet av spillet på oppfordring fra de ivrigste.

Straffe
Fungerer som en straff for hands. Tas av den som sist berørte bassen før handsen. Det finnes flere varianter av straffe. Se Hvordan spille basse for detaljer. Det blir mindre og mindre vanlig å spille med straffespark, men hands er fremdeles ikke lov. Et alternativ er å bare sørve på nytt ved hands. Hvis en spiller handser og bassen går rett i egen rute, dømmes prikk som vanlig.
PS: Det finnes også noen som spiller med 1 prikk for hands i stedet for straffe.

Strek
Bassen treffer streken. Det er mål kun når hele bassen treffer ruta innenfor streken. Hvis det er tvil, så dømmes det til strek, altså ikke mål.

Strekerunde
En kort pause i spillet for å “friske opp” mer eller mindre usynlige ruter (særlig ved spill på grus).

Taskhøyde
En variant av knehøyde.

Toringsbasse
To enringsbasser knyttet i hverandre. Se hvordan du kan lage en basse her.

Treringsbasse
Her er bassen blitt ganske kompakt og lik en liten ball.

Vipping
Man kan vippe bassen under spill så lenge man vil. Bruk innsida av foten for best kontroll.

  Kommenter

  (Navn og e-post er påkrevd)
  Navn
  E-post
  Nettsted
  Din kommentar


  Hvordan får jeg bilde ved kommentaren min?
  For å få ditt eget ikon når du kommenterer på en artikkel må du lage en konto på gravatar.com. Dette er en gratis-tjeneste. Du bruker epost-adressen din du har registrert hos gravatar.com når du kommenterer her og ikonet ditt dukker opp automatisk. Overalt der de bruker gravatars!