- www.basse.no - https://www.basse.no -

Spille basse

Normer og bassemoral er tids- og stedsavhengig. Litt av sjarmen med sporten er jo at nedskrevne, allmenngyldige regler ikke finnes. Deler av beskrivelsen nedenfor er gjengitt i fra reglene for Basse-VM. Man kan selvsagt lage egne varianter innenfor disse.

Skriv ut basseregler / tips her

Lage ruter
Det første man må gjøre er å tegne opp ruter (sirkler) på bakken. Hver deltaker lager sin egen rute og prøver å få den så lik de andre som mulig. Diameter fra 1-1,5 meter er passe.

BassebanePrøv å tegn opp rutene slik at man får en midtrute. De andre rutene tegnes opp med jevn avstand til hverandre rundt denne.

Det er viktig at rutene ikke blir tegnet opp for tett hverandre. 30-40 cm er passe. Tegn opp piler hvor dere går inn og ut fra midtruta.

Får man et godkjent mål mot seg, får man en prikk. Bli enige om hvor mange prikker som skal til før man er ute. 3 er mest vanlig.

Spillets gang

Opplegg
Spillet kommer i gang ved opplegg (serve). Opplegget må ikke være lavere enn knehøyde og må utføres med kun ett tilslag på bassen med foten.

Spillet
Man kan treffe bassen med alle kroppsdeler unntatt armer og hender.
Poenget er å forsvare ruta si så bassen ikke havner nedi, men heller få den ned i andres ruter.

Hvis man får et godkjent mål i mot seg, får man en prikk (minuspoeng).

Det er ikke lov å stå i andres ruter. Hvis bassen lander utenfor ei rute, foretas et nytt opplegg av den som står nærmest bassen.

Mål
Hele bassen må treffe ruta innenfor streken for at mål skal godkjennes. Etter godkjent mål rykker alle en plass med klokka. Hensikten er å rullere på de mest “krevende” rutene. Etter godkjent mål, rykkes én rute før opplegget tas.

Annullering av mål

Mål annulleres hvis:
a) Bassen slippes rett fra potte (f.eks mellom lår, eller fra andre hulrom) og inn i en annens rute.
b) Den som scorer trår i ruta til spilleren han scorer på.
c) Det utøves for brutalt spill, dytting, håndgemeng osv.

Mål på mottaker av opplegg annulleres:
d) Hvis opplegget ikke har buet bane.
e) Hvis opplegget ikke er i knehøyde på noe punkt i oppleggets bane.
f) Hvis opplegget er påskjøt (dvs. et knallhardt skudd som går via mottakeren og ned i ruta hans.

Alle mål annulleres ved gjenlegg, dvs. mottakeren av opplegget spiller tilbake i oppleggerens rute, før bassen har vært innom en tredje spiller.

Dauruter
Når en spiller går ut, blir ruta som spilleren sto i gjort om til en daurute. Hvis bassen lander i dauruta kan følgende skje, avhengig av hvilke regler som benyttes:

1. Den siste som berørte bassen går ut av spillet, uansett hvor mange prikker spilleren har fra før.
2. Den siste som berørete bassen får en ekstra prikk.
3. Ingenting skjer hvis dauruter ikke gjelder. Avtal dette på forhånd.

Grunnen til at dauruter ble innført, har sannsynligvis med at ventetiden på ny runde blir kortere.

Hands / straffe
Som hands regnes kun forsettelig berøring av bassen med armen eller hånda. Hvis bassen faller i synderens rute rett etter handsen, regnes dette som mål og det tas ingen straffe. Straffen utføres av den siste som berørte bassen før handseren. Det finnes ulike vaianter av straffer – her er et eksempel på én:

Handstageren må stå i ruta si med begge føtter og legge bassen på fotbladet. Den som blir straffet må ha en fot i bakre kant av sin rute helt til handstageren har løftet den foten som bassen ligger på. Handstageren kan løfte foten så langt han vil før han slipper bassen, og poenget er å prøve å score på den som utførte handsen.

Straffetakeren kan ikke vippe opp til seg selv, men kan også prøve å sentre til en tredje spiller, og at denne spilleren forsøker å score. Knehøyde-regelen gjelder ikke på straffe. Hvis straffen blir reddet og bassen fremdeles er i lufta, er bassen i spill som ved vanlig spilling.

PS: Ikke alle spiller med strafferegelen. Fortsett da spillet med et vanlig opplegg / serve.

Bassen ut av spill
Bassen settes ut av spill i følgende tilfeller:
a) Bassen treffer bakken.
b) Ved hands.
c) Ved stamp (nedadgående fotbevegelse der bassen treffes eller søkes truffet med fotens underside) i nærheten av en annen spiller.
d) Ved høyt spark i næreheten av en annen spillers hode.
e) Når en spiller angripes fysisk med skubbing, sparking el. lign. Man skal angripe bassen, ikke spilleren!

Finale
Når kun to gjenstår, spilles det finale. I finalen er det annenhvert opplegg til en vinner er kåret. Vanskelige opplegg kan påklages og må da tas på nytt.

I finalen er det mest vanlig å spille “første målet vinner”, uansett antall prikker finalistene har fra før.
Her gjelder ikke regelen om gjenlegg. Det er også vanlig å ikke spille med dauruter i finalen.

Dømming
Spillerne er sine egne dommere og flertallet bestemmer. Spillere som har gått ut, kan gjerne dømme videre.

Spillerne selv har ansvar for å holde rede på antall prikker. Til hjelp brukes statusrunder hvor hver spiller melder sitt antall.

Se flere tips og triks om bassespilling her

Lykke til!