- www.basse.no - https://www.basse.no -

Hva er basse?

Toringsbasse

Toringsbasse, laget av brukt sykkelslange.

Basse er et spill som går ut på å forsvare sin rute/ring på bakken. Man tegner opp en “bassebane” og spiller alle-mot-alle etter utslagsmetoden – helt til det står igjen én vinner til slutt.

Skriv ut basseregler / tips her

Om bassen lander i ruta di, får du en prikk, eller minuspoeng. Etter et visst antall prikker er man ute av spillet. Det er mest vanlig å spille til 3 prikker.

Bassen oppsto en gang for lenge siden og det finnes mange meninger og teorier om hvor og når.

Har du meninger, info, bilder, video eller hva som helst, hører vi gjerne fra deg!

 Følg basse.no på facebook: Sjekk ut gruppa «Trøndersporten basse» her.

Det er Trondheim og trønderfylkene som oftest forbindes med bassesporten, men også andre steder, som f.eks Mo, Larvik og Marokko har gode tradisjoner. Man finner også basse, eller basseliknende aktiviteter andre steder i verden.

Fra gammelt av er sporten kanskje kjent som “fattigmanns-fotball”; en aktivitet man drev med som et alternativ til fotball når man kanskje ikke hadde råd til lærkule. Det er dog sterke indikasjoner på at bassespillet kom før fotballen ble oppfunnet!

Etterhvert som tiden gikk, ble bassen en god vane og den festet rot i kulturen som en egen høyverdig sport.

Selve bassen lages av gummistrikk eller oppklipte sykkelslanger. Se hvordan du lager din egen basse her.

Basse gir mange gevinster; i tillegg til gjenbruk av brukte sykkelslanger, får man god mosjon og trening av motorikk og balanse. Bassespilling er også veldig sosialt og moro. Alle kan være med.

Man trenger ikke store muskler for å spille basse, men god teknikk, balanse og kjappe vendinger er en fordel.

Les mer om hvordan du spiller basse her.

Les Basse-ein trøndersport og Semesteroppgave i kroppsøving for detaljer omkring bassens opphav.